Нарачајте производ

Marisa


  • Карактеристики производот

    🤎Душек Мариса душек има наддушек кои му дава додатна удобност. Содржи џепно јадро и плус уште еден слој миди џепни јадра кои му дава еластичност и флексибилност,а то значи иедеална удобност и подршку за вашиот 'рбет. И најбитно од се траје два пати подолго од традиционално жичано јадра.