Перница Air Comfort

Перница која дише со вас!

Сите материјали што ги допирате го стимулираат сонот. Дупките во перницата Air Comfort овозможуваат дополнителна мекост и помагаат при протокот на воздухот. Оваа перница, која ги спречува проблемите со дишењето кои се јавуваат како резултат на спиење во погрешна положба, ќе ве подготви за енергичен ден.

Sevyat-Kisa-aciklama-1.jpg